• Standaard

Wat gebeurt er in een cel tijdens het ontladen van de accu?

Wanneer een cel wordt ontladen, ontstaat er een stroom, doordat het zuur van het elektrolyt zich bindt met het materiaal, waaruit de pasta van de plaat bestaat, tot loodsulfaat, terwijl water vrijkomt. De totale hoeveelheid vloeistof in de cellen blijft echter nagenoeg gelijk en dus ook de vloeistofhoogte. Het zuurgehalte in het elektrolyt vermindert echter, hetgeen is te constateren aan de verandering van het s.g. Naar mate het zuurgehalte in het elektrolyt afneemt, wordt het s.g. daarvan lager. Dit s.g. kan een maatstaf zijn voor lading - of ontladingstoestand van de batterij. Door het s.g. te meten met de zuurweger, kan men dus vaststellen in hoeverre een batterij geladen cq. ontladen is.

Bron: autoweetjes

Nieuws

  • Like Accu Zaan

    Wil je op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen binnen Accu Zaan? Like de...

    Lees meer
  • Dynamo en startmotor

    De dynamo: Er bestaan wisselstroom en gelijkstroomdynamo's. Omdat alles i...

    Lees meer
Meer nieuws